Giedriaus Lingės atminimo vakaras

Vasario 25 d. 19.00 val. NAUJOJE Organum salėje, Savanorių pr. 1 , 2 aukštas, įvyks vakaras, skirtas Giedriaus Lingės atminimui. Dalyvaus šeima, draugai ir bendradarbiai iš Grigiškių meno mokyklos, kviečiami kolegos derintojai. Giedriaus gimimo dieną bus atliekamos jo kompozicijos, skaitomos eilės, po koncerto - pabendravimas…

„Mechanizmo veikimo ir sąlygų pagerinimo sprendimai“

2021 m. rugpjūčio 23 d. Marijampolės meno mokykloje įvyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras, sulaukęs 20 dalyvių. Seminaro tikslai - apžvelgti mechanizmo veikimo ir sąlygų pagerinimo galimybes, būdus ir priemones. Mechanizmo optimaliu veikimu, jo detalių tarpusavio balansu ir parametrų nustatymu visuomet rūpinasi instrumentų gamintojas. Tačiau dirbant su…

Visuotinis narių susirinkimas 2021

Balandžio 8 d. 10 - 12.30 val. Covid-19 pandemijos akivaizdoje susirinkimas pirmą kartą įvyko nuotoliniu būdu. Tylos minute pagerbtas kovą pralaimėjęs kolega ir ilgametis LFDA narys Giedrius Lingė. Patvirtintos veiklos ir biudžeto ataskaitos, aptartos naujienos, aktualijos ir ateities planai.

Seminaras “Fortepijono slopintuvų reguliavimas”

2020 m. rugpjūčio 17 d. po LFDA visuotinio susirinkimo Kelmės kultūros centre įvyko seminaras "Fortepijono slopintuvų reguliavimas". Slopintuvai – jautrus mechanizmo segmentas, atsakingas už garso pabaigą. Iš pirmo žvilgsnio nesudėtingas, tačiau geležinės kantrybės reikalaujantis slopintuvų reguliavimo procesas iš esmės susijęs su teisingos slopintuvo galvos pozicijos…

Seminaras “Derinimo stabilumas”

2019 m. rugpjūčio 5-6 d. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko seminaras "Derinimo stabilumas" kurį pristatė lektorius Yuri Melekh (USA/Lietuva). Derinimas – viena iš esminių nuolatinės instrumentų priežiūros procedūrų. Stebint iš šalies – tai gana paprastas darbas, tačiau įsigilinus akivaizdu, kad stabilus ir kokybiškas…

Seminaras “Garsas ir jo formavimas”

Intonavimas – tai instrumento garso formavimas ir jo koregavimas - itin subtilus ir atsakingas darbas. Būtent nuo gero intonavimo priklauso galutinis fortepijono tembras. Dažnu atveju daugumai derintojų yra tekę kažką apie tai girdėti, tačiau kaip tai atlikti nuosekliai, metodiškai ir meistriškai? Juolab kad instrumentai ir…

Sveikiname Europiano seminaro ir egzamino dalyvius!

Nuoširdžiai svekiname tarptautinio Europiano fortepijonų technikų kvalifikacijos kėlimo seminaro dalyvius, 2018 metų lapkričio 14 - 17 d. išlaikiusius 5 dalių 8 valandų trukmės egzaminą! Ačiū lektoriui Gunther Schaible, komisijos nariams Franz Nistl, Mait Meibaum už puikią praktiką ir Dainiui Sverdiolui už organizacinę pagalbą. Nuo šiol Lietuva gali didžiuotis…

LFDA Vadovo rinkimai ir nauja Valdybos kadencija

2018 m. rugsėjo 1 d. naują 2 metų kadenciją pradėjo 5 Valdybos nariai, išrinkti visuotinio susirinkimo metu: Audrius Blažiūnas, Motiejus Bazaras, Dainius Sverdiolas, Giedrius Lingė ir Saulius Jankeliūnas. LFDA Vadovu ir Valdybos pirmininku antrai kadencijai vienbalsiai išrinktas Audrius Blažiūnas.

Seminaras “Fortepijono/pianino stygų ir mechanizmo komponentų keitimas”

Fortepijono/pianino stygų ir mechanizmo komponentų dėvėjimasis yra natūralus ir neišvengiamas reiškinys. Derintojas su iškilusiomis problemomis susiduria kone kasdien. Iš vienos pusės – nutrūkusios stygos, klavišo įklijos ar lanksto įvorės keitimas yra paprasta užduotis, iš kitos – atsakinga, nes prastai atliktas darbas gali būti trumpalaikis, o rezultatas…

Fortepijono mechanizmo reguliavimo seminaras

Vienas iš LFDA tikslų - padėti asociacijos nariams tobulintis ir įgyti teorinių bei praktinių žinių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje organizuojamuose seminaruose. Šį kartą LFDA finansiškai parėmė į BDK (Vokietijos derintojų asociacija) seminarą JAHN fabrike Vokietijoje nuvykusį asociacijos narį Mykolą Bazarą, kuris grįžęs pasidalino…