NAUDINGA INFO

Kur galima įsigyti fortepijoną ar pianiną? Kas gali jį suderinti, sureguliuoti, restauruoti, pervežti ar tiesiog pakonsultuoti? Vienas iš naujojo LFDA internetinio puslapio tikslų – aktualios informacijos sklaida fortepijono ar pianino priežiūros ir aptarnavimo temomis.

Visi LFDA asociacijos nariai yra derintojai, dirbantys meno ugdymo įstaigose ir koncertų salėse, įmonėse ar privačiai. Konkrečiau apie jų sukauptą patirtį ir atliekamus darbus galima paskaityti skyriuje „Nariai“.

Fortepijonų derintojo pareigybės aprašymas ir rekomendacijos

Remiantis LFDA narių praktika ir patirtimi išskiriami šie privalomi fortepijonų derintojo pareigybės punktai:

  • Derinimas (440-443 Hz);
  • Nutrūkusių stygų keitimas;
  • Dulkių valymas instrumente kasmet;
  • Smulkus remontas, kai konkreti problema trukdo naudotis instrumentu (nulūžusių, išsinėrusių, suplyšusių, atsiklijavusių detalių ar medžiagų klijavimas/keitimas/remontas);
  • Smulkus reguliavimas, kai dėl konkrečios priežasties instrumentas veikia netolygiai ir nepatikimai (optimalus klavišų aukščio ir gylio, plaktukų mosto ir išjungimo, slopintuvų kėlimosi parametrų atstatymas);
  • Triukšmingų korpuso ar mechanizmo detalių sutepimas/suveržimas;
  • Konsultacijos instrumentų eksploatacijos klausimais, pasiūlymų vadovybei teikimas dėl instrumentų nusidėvėjimo ar kapitalinio remonto;
  • Laikymasis darbo vietos higieninių, priešgaisrinių ir kitų saugos darbe reikalavimų;
  • Profesinę kvalifikacijos, susijusios su priskirtomis pareigybinėmis funkcijomis, kėlimas.

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo procesą muzikos ir meno mokyklose būtina reguliari instrumentų priežiūra. Rekomenduojamas vieno derintojo prižiūrimų instrumentų kiekis skirtingose įstaigose gali skirtis priklausomai nuo profesinių reikalavimų. Kuo daugiau instrumentų skirta vienam asmeniui, tuo rečiau jis kiekvieną aplanko. Pavyzdžiui Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono skyriuje, kur skiriamas ypatingai didelis dėmesys vienas derintojas prižiūri 12 fortepijonų, o Nacionalinės M. K. Čiurlionio mokyklos derintojas – 24. Nerekomenduojama vienam derintojui skirti daugiau nei 36 instrumentus, nes reta priežiūra taps nepakankama ir neužtikrinanti kokybiško ugdymo.

Straipsniai:

Video: