Sveikiname Europiano seminaro ir egzamino dalyvius!

Nuoširdžiai svekiname tarptautinio Europiano fortepijonų technikų kvalifikacijos kėlimo seminaro dalyvius, 2018 metų lapkričio 14 – 17 d. išlaikiusius 5 dalių 8 valandų trukmės egzaminą! Ačiū lektoriui Gunther Schaible, komisijos nariams Franz Nistl, Mait Meibaum už puikią praktiką ir Dainiui Sverdiolui už organizacinę pagalbą. Nuo šiol Lietuva gali didžiuotis šiais “Europiano technician degree” (EPTD) kvalifikacijos derintojais: Audriumi Blažiūnu, Domu Kurkliečiu, Adomu Lukošiūnu, Dariumi Narmontu, Mykolu Bazaru, Motiejumi Bazaru, Benediktu Bazaru, Artūru Pečeliūnu, Pranu Kasperaičiu, Arūnu Šliauteriu ir Valeriy Sogachev.

Lietuvoje iki LFDA veiklos pradžios nebuvo galimybių profesionaliai mokytis fortepijonų derintojo amato. Prieš kelerius metus susibūrę į asociaciją kryptingai siekėme užsibrėžtų tikslų: reguliariai organizavome kvalifikacijos kėlimo seminarus Lietuvoje, dalyvavome BDK seminare Vokietijoje, Europiano kongrese Italijoje, delegatų suvažiavime Lenkijoje. Pagaliau jautėmės pasiruošę suorganizuoti ir išlaikyti EPTD egzaminą. Į egzaminą užsiregistravus net 11 kandidatų iš Lietuvos, pasinaudojome galimybe tarptautinę egzamino komisiją pasikviesti į sostinę Vilnių.

Labai džiaugiamės prieš egzaminą turėję vertingą ir produktyvų 2 dienų seminarą, kuriame lektorius Gunther Schaible nuosekliai kalbėjo apie dalykus, privalomus žinoti kiekvienam derintojui. Pirmąją dieną jis pristatė informaciją apie medžiagas, medį, jų rūšis, savybes ir panaudojimą instrumente, taip pat pianino mechanizmo reguliavimo žingsnius. Antrąją dieną – fortepijono mechanizmo reguliavimo niuansai, detalių taisymas ir reikalingi įrankiai, teorinės žinios apie derinimą ir intonavimą. Kiekvienas dalyvis priešais save turėjo mechanizmo modelį, todėl realus praktinis ir individualus reguliavimas, klaidų darymas, jų taisymas ir nuolatinis klausinėjimas seminarui suteikė ypatingą reikšmę. Dalyviai įgijo drąsos ir pasitikėjimo savimi prieš būsimą egzaminą.

Visi egzamino dalyviai burtų keliu buvo suskirstyti į tris grupes, o egzamino užduotys išskaidytos per dvi dienas. Derinimo egzamino dalis vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurioje šiam tikslui buvo skirti 5 gana nauji kabinetiniai fortepijonai. Kitos 4 egzamino dalys – teorijos, fortepijono / pianino mechanizmo modelių reguliavimo ir taisymo darbų dalys vyko jaukioje kamerinėje „White piano hall“ koncertų salėje senamiestyje. Dalyviai keitėsi vietomis, vieną po kitos vykdė užduotis, prie bendro pietų stalo dalijosi įspūdžiais, o tuo tarpu egzamino komisijos nariai Gunther Schaible (Vokietija), Mait Maibaum (Estija) ir Franz Nistl (Austrija) atsakingai vertino darbus. Visa tai lydėjo puiki nuotaika ir geras kolegų nusiteikimas.

Galiausiai intensyvų keturių dienų ciklą vainikavo iškilminga sertifikatų įteikimo ceremonija ir fortepijoninio trio atliekamas romantinės muzikos koncertas. Po koncerto dalyviai nestokojo džiugių emocijų, dėkojo organizatoriams už įdėtas pastangas ir linkėjo vieni kitiems nesustoti tobulėti.

16-os valandų aukščiausio lygio seminaras ir 8 valandas trukęs egzaminas – tai nuostabi ir vertinga patirtis kiekvienam derintojui ne tik įgyti žinių ir patirties, bet ir objektyviai įvertinti individualius sugebėjimus. Šis žingsnis yra mažas, tačiau labai vertingas mūsų šaliai ateityje vykdyti kitus projektus. Rekomenduojame visiems – ir labiau patyrusiems, ir mažiau pažengusiems!

LFDA vadovas Audrius Blažiūnas