Fortepijono mechanizmo reguliavimo seminaras

Vienas iš LFDA tikslų – padėti asociacijos nariams tobulintis ir įgyti teorinių bei praktinių žinių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje organizuojamuose seminaruose. Šį kartą LFDA finansiškai parėmė į BDK (Vokietijos derintojų asociacija) seminarą JAHN fabrike Vokietijoje nuvykusį asociacijos narį Mykolą Bazarą, kuris grįžęs pasidalino patirtimi pravesdamas seminarą LFDA nariams. 17 seminaro dalyvių 2017 11 17 d. svetingai priėmė M. K. Čiurlionio menų mokykla Vilniuje.

“Fortepijono mechanizmas yra sudėtinga konstrukcija, kurios veikimą lemia daugybė tarpusavy susijusių elementų. Gamintojai dažnai nurodo konkrečius reguliavimo parametrus, tačiau jų kitimą stipriai įtakoja naudojimo sąlygos, klimatas, taip pat pripažįstama, jog nėra dviejų vienodų net to paties modelio instrumentų. Todėl derintojas privalo gerai išmanyti fortepijono mechanizmo veikimo bei reguliavimo principus.” – Mykolas Bazaras

Seminaro pasisekimas ir dalyvių susidomėjimas padarė reikšmingą įtaką sprendimui jį pratęsti ir sukviesti platesnį fortepijonų derintojų ratą reguliavimo praktikai. Panevėžio muzikiniame teatre vykusiame praktiniame seminare lektoriai Mykolas Bazaras ir Audrius Blažiūnas didelį dėmesį skyrė praktikai, kurios metu seminaro dalyviai reguliavo mechanizmų modelius, bei tikrus mechanizmus.

LFDA bendruomenė dėkoja Panevėžio rajono švietimo centrui už iniciatyvą ir paramą vykdant šį projektą.