NAUDINGA INFO

Kur galima įsigyti fortepijoną ar pianiną? Kas gali jį suderinti, sureguliuoti, restauruoti, pervežti ar tiesiog pakonsultuoti? Vienas iš naujojo LFDA internetinio puslapio tikslų – aktualios informacijos sklaida fortepijono ar pianino priežiūros ir aptarnavimo temomis.

Visi LFDA asociacijos nariai yra derintojai, dirbantys meno ugdymo įstaigose ir koncertų salėse, įmonėse ar privačiai. Konkrečiau apie jų sukauptą patirtį ir atliekamus darbus galima paskaityti skyriuje „Nariai“.

Fortepijonų derintojo pareigybės aprašymas

Remiantis LFDA narių praktika ir patirtimi išskiriami šie privalomi fortepijonų derintojo pareigybės punktai:

  • Derinimas (440-443 Hz);
  • Nutrūkusių stygų keitimas;
  • Dulkių valymas instrumente kasmet;
  • Smulkus remontas, kai konkreti problema trukdo naudotis instrumentu (nulūžusių, išsinėrusių, suplyšusių, atsiklijavusių detalių ar medžiagų klijavimas/keitimas/remontas);
  • Smulkus reguliavimas, kai dėl konkrečios priežasties instrumentas veikia netolygiai ir nepatikimai (optimalus klavišų aukščio ir gylio, plaktukų mosto ir išjungimo, slopintuvų kėlimosi parametrų atstatymas);
  • Triukšmingų korpuso ar mechanizmo detalių sutepimas/suveržimas;
  • Konsultacijos instrumentų eksploatacijos klausimais, pasiūlymų vadovybei teikimas dėl instrumentų nusidėvėjimo ar kapitalinio remonto;
  • Laikytis darbo vietos higieninių, priešgaisrinių ir kitų saugos darbe reikalavimų;
  • Kelti profesinę kvalifikaciją, susijusią su priskirtomis pareigybinėmis funkcijomis.

Straipsniai:

Video:

Close Menu